Prieskum: LGBTIQ ľudia v EÚ sa častejšie stretávajú s násilí

Podľa nedávneho prieskumu agentúry EÚ pre základné práva, ktorý zverejnili v utorok, sa zdá, že LGBTIQ ľudia v Európskej únii čelia menej diskriminácii, no zároveň sa častejšie stretávajú s fyzickými alebo sexuálnymi útokmi ako pred tromi rokmi. Aj keď sa odvtedy situácia zlepšila len mierne, viac ľudí z tejto komunity v Európe sa otvorene hlási k svojej identite. Avšak, stále častejšie sú vystavení násiliu, obťažovaniu a šikanovaniu.

Podiel respondentov, ktorí uviedli, že za posledných päť rokov zažili fyzický alebo sexuálny útok kvôli ich LGBTIQ identite, sa zvýšil z 11 percent na súčasných 14 percent. Krajiny s najhoršími výsledkami boli Bulharsko a Lotyšsko.

Približne 36 percent respondentov v EÚ uviedlo, že sa rok pred posledným prieskumom cítili diskriminovaní aspoň v jednej oblasti svojho života z dôvodu, že sú LGBTIQ. To je o šesť percent menej v porovnaní s predošlým prieskumom. Krajiny s najvyšším podielom diskriminácie boli Bulharsko a Cyprus, najmä v oblasti práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a v rôznych verejných zariadeniach.

Online prieskum od júna do augusta 2023 sa uskutočnil medzi viac ako 100.000 ľuďmi, ktorí sa identifikujú ako LGBTIQ. Zahŕňal aj Albánsko, Severné Macedónsko a Srbsko ako kandidátske krajiny EÚ.

Autor: TASR/ Klaudia Jusková
Foto: http://freepik.com
Moderátor: Roman Polášek

Skip to content