Negatívne účinky Milánskeho kongresu z roku 1880 uznané UNESCO

Dňa 27. marca vydala Svetová federácia nepočujúcich (WFD) tlačovú správu o zaradení negatívnych účinkov Milánskeho kongresu nepočujúcich z roku 1880 do registra “Pamäť sveta” UNESCO.

Táto dlhodobá práca sa začala v roku 2021 v rámci projektu FMS, ktorý podporila nadácia Nippon s vytvorením “príručky” určenej na podporu národných federácií po celom svete pri ich práci na uznaní posunkových jazykov. Súčasťou tohto projektu bola aj táto akcia s UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru).

V tlačovej správe sa pripomína, že Medzinárodný kongres pre zlepšenie postavenia nepočujúcich a nemých, zorganizovaný v Miláne v roku 1880, potvrdil prednosť orálneho vzdelávania pred posunkovými jazykmi pre nepočujúce deti. Táto zmena viedla k rýchlemu poklesu používania posunkového jazyka vo vzdelávaní, čo malo negatívne následky pre ľudské práva nepočujúcich na celom svete. Prezident FMS Joseph J. Murray poukazuje na jazykovú nedostatočnosť a sociálnu marginalizáciu, ktorou trpeli celé generácie a dôsledky, ktoré sa stále cítia aj dnes, po 140 rokoch.

S cieľom potvrdiť tieto trvalé následky Milánskeho kongresu, FMS zhromaždila tri originálne správy z tohto kongresu (vo francúzštine, angličtine a taliančine), ako aj Vancouver Resolution z roku 2010, vydanú na 21. medzinárodnom kongrese o vzdelávaní nepočujúcich. Táto rezolúcia odmieta rozhodnutia Milánskeho kongresu a vyzýva národy, aby vo vzdelávacích programoch uznávali všetky jazyky vrátane národných posunkových jazykov.

Tieto štyri dokumenty boli predložené do registra “Pamäť sveta” UNESCO, ktorý bol vytvorený v roku 1992 s cieľom zachovať dokumentárne dedičstvo sveta. Tento register momentálne zahŕňa 494 zbierok, vrátane Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789 a Gutenberskej biblie z roku 1455. V máji 2023 zaregistrovalo UNESCO štyri dokumenty FMS v Registri pamäti sveta. Je to prvýkrát, kedy sa nepočujúcim podarilo tam dostať. FMS víta túto oficiálnu účasť negatívnych následkov Milánskeho kongresu a verí, že to bude silný nástroj na obhajobu práva nepočujúcich ľudí na posunkový jazyk.

Zdroj: Sarah Massiah/ Media Pi
Foto: http://freepik.com
Editorka: Klaudia Jusková
Moderátor: Roman Polášek

Skip to content