Galavečer organizácie DeafStudio pritiahol veľa ľudí do Prešova

Organizácia DeafStudio opäť rozžiarila atmosféru v meste Prešov svojím nezabudnuteľným galavečerom, ktorý sa konal v sobotu 3.2.2024 . Na túto udalosť prišlo mnoho ľudí, ktorí prišli podporiť a zabaviť sa.

Večer tiež slávil 15. výročie od založenia DeafStudio, ktoré sa začalo pod neoficiálnym názvom PolStudio v roku 2004 ako záujmová činnosť v škole. Následne v roku 2005 došlo k zmene názvu na DeafStudio a v roku 2008 bola organizácia oficiálne zaregistrovaná na ministerstve vnútra. Vďaka skvelej práci tímu DeafStudio funguje už dlhé roky.

DeafStudio, známa svojou neúnavnou prácou na podporu komunity nepočujúcich, sa rozhodla osláviť svoje úspechy a poslanie usporiadaním výnimočného galavečera. Táto udalosť predstavovala skvelú príležitosť pre ľudí, aby sa stretli, pobavili a podporili dobrú vec.

Galavečer nielenže pritiahol veľké množstvo účastníkov ale tiež ponúkol bohatý program plný zábavy. Účastníci si mohli vychutnať rôzne vystúpenia nepočujúceho herca zo Slovinska a tiež sa zoznámiť s vznikom a prácou DeafStudio a projektmi, ktoré organizácia zrealizovala aj realizuje. Bol veľký záujem účastníkov pózovať na 360° fotokútiku, fotografovanie s profesionálnym nepočujúcim fotografom.

Okrem toho sa konala súťaž o najlepšie video, ktoré vymysleli nepočujúci a podľa hlasovania účastníkov galavečera dostali odmeny, ako aj tombola, ktorá dodala vzrušujúci moment do atmosféry večera.

Predseda DeafStudio Roman Polášek uviedol, že založenie PolStudio vymyslel kvôli tomu, že mal kameru a chcel vyskúšať natočiť a uverejniť videá ako informáciu. Postupne sa však cítil inšpirovaný a rozhodol sa pridať aj nepočujúcich do tímu a to nakoniec viedlo k tomu, že DeafStudio funguje až do teraz. Jeho pôvodným cieľom bolo natáčať rôzne videá, ale nikdy neočakával ani nečakal, že to bude takto a že sa organizácia rozšíri a že už má aj nepočujúcich zamestnancov. Od založenia organizácie až doteraz došlo k obrovským zmenám, na ktoré je predseda hrdý a má veľkú radosť z toho, ako sa DeafStudio rozvíja k lepšiemu a spolupracuje s ďalšími organizáciami v zahraničí. Vďaka svojej práci si organizácia získala dobré meno aj v zahraničí a je považovaná za silnú značku DeafStudio, ktorá pozná Slovensko i celý svet.

Predseda DeafStudio vyjadril spokojnosť s priebehom galavečera a zdôraznil, že plánoval tak, aby ukázal, že DeafStudio stále funguje už 15 rokov. Chcel tiež ukázať, čo všetko sa za tých 15 rokov podarilo dosiahnuť a že to nie je len tak. Okrem toho má predseda pripravené plány do budúcnosti, napríklad organizáciu letného tábora pre deti, kde by deti mohli naučiť, ako natáčať filmy a ďalšie aktivity. Všetko závisí na kvalitnom tíme a rozširuje to možnosti organizácie ešte viac.

Celkovo povedané, galavečer organizácie DeafStudio v Prešove bol úspešnou udalosťou, ktorá zjednotila ľudí všetkých vekových kategórií a priniesla radosť a nádej do ich životov. Dúfajme, že táto udalosť bude motiváciou pre ďalšiu podporu a solidaritu s nepočujúcou komunitou a že DeafStudio bude aj naďalej pokračovať vo svojej dôležitej práci.

Redaktorka: Klaudia Jusková
Zdroj: Roman Polášek
Foto: DeafStudio/ Jakub Zahuranec
Moderátor: Pavel Škrabák

Skip to content