Súčasťou spravodajských správ sú videá obsahujúce slovenský posunkový jazyk a textový obsah, ktorý je v slovenčine.

Máte akékoľvek pripomienky?

Alebo by ste nám chceli poskytnúť svoje informácie pre Správy SPJ?


© 2023 – 2024 Správy SPJ (DeafStudio), Deaf Journalism Europe (DJE) a TASR. Všetky práva vyhradené.

Obsah tejto webovej stránky a článkov DJE, vrátane, ale nielen, textov, fotografií, videí a iných multimediálnych materiálov, je chránený autorským právom a je výhradným majetkom Správy SPJ (DeafStudio), Deaf Journalism Europe (DJE) a TASR, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Žiadna časť tejto webovej stránky, článkov DJE ani správ a fotografií zo zdrojov TASR nesmie byť kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, publikovaná alebo využitá iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správy SPJ (DeafStudio), Deaf Journalism Europe (DJE) alebo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR je porušením autorského zákona.

Skip to content